فرصت‌های شغلی

کوکی باکس همیشه آماده همکاری با افراد مستعد در موقعیت های شغلی مرتبط است، تکمیل فرم زیر اولین قدم در راستای همکاری با ماست.

اطلاعات فردی (*)

وضعیت تاهل:

اطلاعات تماس (*)

سوابق شغلی (*)

همکاری به صورت:
تمایل به اضافه کار دارید؟
آیا تاکنون جراحی داشته اید؟
آیا حساسیت یا آلرژی به مواد خاصی دارید؟
آیا نقص عضو دارید؟
آیا سابقه حبس، یا اخراج از محل کار دارید؟
آیا دارو خاصی مصرف می‌کنید؟
فرصت شغلی
درخواست شما با موفقیت ارسال شد.
پس از بررسی اطلاعات، در صورت تایید کارشناسان استخدام با شما تماس خواهند گرفت.